Livsvejledning og nærvær i et kærligt holdt rum.

SoulFlow Guidning

I SoulFlow anvenders mildhedens kraft, der som en rød tråd løber gennem hele sessionen. I denne trygge og empatiske atmosfære guider jeg nænsomt klienten ind i en meditativ proces, med bevist nærvær i hjertet. Herfra dannes der forbindelse til himlen, sjælens storhed, og ligeledes dannes en dyb forankring i den levende og altid støttende jord. Herved opstår en kraftfuld og healende søjle. Med fokus i dit hjerte skabes der et kærligt holdt rum, hvori delpersonligheden inviteres. I dette rum kan selv de mest hærdede delpersonligheder udvikles, forædles og forløses af deres tidslomme. På forunderlig vis transformeres de til stærke hjælpende kræfter i dit liv, forbundet med din højre bevidsthed og dit personlige selv.

Delpersonligheder

Delpersonligheder er levende, psykologiske strukturer, der er strandede i indre tidslommer, hvor de lever deres helt eget liv og ofte tager styringen. Delpersonligheder agerer ud fra gamle strategier, som kan have været konstruktive i tidligere livsfaser, men hvor de nu hindrer dig i at leve dit liv frit. Vi kender alle til delpersonligheder, de kan pludselig og uventet aktiveres, som blev der trykket på en usynlig knap.    De kan udløses af en hændelse, noget der bliver sagt, eller i bestemte situationer. Vi kan føle os såret, irriteret, angst, vred, fornærmet, utilstrækkelig, ensom, usikker – listen er lang. De er som uregerlige kræfter, som kan vise sig igen og igen. Meget enkelt sagt kan man sige, at vi i en SoulFlow session går ind og deaktiverer de usynlige knapper.

Sjælerejse – Sjælehentning – Trommerejse

Ud fra min mangeårige shamanistiske baggrund kunne SoulFlow også kaldes sjælsrejser, eller en moderne form for shamanistisk sjælehentning, hvilket det reelt er. Meget enkelt fortalt er forskellen, at ved SoulFlow metoden er klienten aktiv med og vidne til hvad der sker, og rejser selv ind i den indre verden for at hente og forløse tabte sjæledele (delpersonligheder). Hele tiden støttet og vejledt af guiden.       Ved sjælehentning er det shamanen alene, der med trommens hjælp rejser ind mellem verdnerne for at finde tabte sjæledele, hvilket ikke altid er let. Alt imedens er klienten passiv. Nå shamanen vender tilbage fra rejsen puster han sjæledelen ind i klientens hjerte. Klienten kan her efter føle sig helbredt og kraftfuld.
Jeg har selv i en session oplevet, at SoulFlow kan have påfaldende lighedstræk med en shamanistisk trommerejse.

Hvem henvender SoulFlow sig til?

SoulFlow Metoden henvender sig bredt til mennesker, som ønsker at udvikle sig og skabe mere flow i deres liv. Er du trods barrierer rimeligt velfungerende i din hverdag? Er du parat til at møde og frisætte ubevidste sider af dig selv? Og har du en spirituel åbenhed? Så kan SoulFlow med stor sandsynlighed være noget for dig!

Priser:

1 SoulFlow session vare ca. 1 – 1½ time og koster 700 kr.

Det kan være frugtbart at følge et SoulFlow forløb, da det giver adgang til en dybere indsigt i personlige udfordringer og dermed gode muligheder for at befri sig selv. Stemningen vil gennem hele forløbet være mild og kærlig.

Tidsbestilling:

Send en mail på jf.moderjordshave@gmail.com skriv dit navn og tlf. nr.
eller ring og aftale tid på tlf. 30425754

Du kan indbetale på Merkur Andelskasse Konto nr. 8401-0001183161
eller på MobilPay 30425754

Tilblivelsen

SoulFlow Metoden er siden 2012 udviklet af Kenneth Sørensen og Søren Hauge på baggrund af Joyful Evolution og psykosyntese. Det er en healingsterapeutisk metode, som også trækker på indsigter fra Incarnational Spirituality, integral psykologi og holistisk tænkning.

Video om SoulFlow, kort og enkelt fortalt af Søren Hauge:

Guider i Danmark

Siden 2014 er der blevet uddannet SoulFlow Guider i Danmark og metoden anvendes i klientpraksis.       Se mere her: http://www.soulflowguide.org/

den

 

SoulFlow Guidning

I SoulFlow anvenders mildhedens kraft, der som en rød tråd løber gennem hele sessionen. I denne trygge og empatiske atmosfære guider jeg nænsomt klienten ind i en meditativ proces, med bevist nærvær i hjertet. Herfra dannes der forbindelse til himlen, sjælens storhed, og ligeledes dannes en dyb forankring i den levende og altid støttende jorden. Herved opstår en kraftfuld og healende søjle. Med fokus i dit hjerte skabes der et kærligt holdt rum, hvori delpersonligheden inviteres. I dette rum kan selv de mest hærdede delpersonligheder udvikles, forædles og forløses af deres tidslomme. På forunderlig vis transformeres de til stærke hjælpende kræfter i dit liv, forbundet med din højre bevidsthed og dit personlige selv.

Delpersonligheder

Delpersonligheder er levende, psykologiske strukturer, der er strandede i indre tidslommer, hvor de lever deres helt eget liv og ofte tager styringen. Delpersonligheder agerer ud fra gamle strategier, som kan have været konstruktive i tidligere livsfaser, men hvor de nu hindrer dig i at leve dit liv frit. Vi kender alle til delpersonligheder, de kan pludselig og uventet aktiveres, som blev der trykket på en usynlig knap.    De kan udløses af en hændelse, noget der bliver sagt, eller i bestemte situationer. Vi kan føle os såret, irriteret, angst, vred, fornærmet, utilstrækkelig, ensom, usikker – listen er lang. De er som uregerlige kræfter, som kan vise sig igen og igen. Meget enkelt sagt kan man sige, at vi i en SoulFlow session går ind og deaktiverer de usynlige knapper.

Sjælerejse – Sjælehentning – Trommerejse

Ud fra min mangeårige shamanistiske baggrund kunne SoulFlow også kaldes sjælsrejser, eller en moderne form for shamanistisk sjælehentning, hvilket det reelt er. Meget enkelt fortalt er forskellen, at ved SoulFlow metoden er klienten aktiv med og vidne til hvad der sker, og rejser selv ind i den indre verden for at hente og forløse tabte sjæledele (delpersonligheder). Hele tiden støttet og vejledt af guiden.       Ved sjælehentning er det shamanen alene, der med trommens hjælp rejser ind mellem verdnerne for at finde tabte sjæledele, hvilket ikke altid er let. Alt imedens er klienten passiv. Nå shamanen vender tilbage fra rejsen puster han sjæledelen ind i klientens hjerte. Klienten kan her efter føle sig helbredt og kraftfuld.
Jeg har selv i en session oplevet, at SoulFlow kan have påfaldende lighedstræk med en shamanistisk trommerejse.

Hvem henvender SoulFlow sig til?

SoulFlow Metoden henvender sig bredt til mennesker, som ønsker at udvikle sig og skabe mere flow i deres liv. Er du trods barrierer rimeligt velfungerende i din hverdag? Er du parat til at møde og frisætte ubevidste sider af dig selv? Og har du en spirituel åbenhed? Så kan SoulFlow med stor sandsynlighed være noget for dig!

Priser:

1 SoulFlow session vare ca. 1 – 1½ time og koster 700 kr.

Det kan være frugtbart at følge et SoulFlow forløb, da det giver adgang til en dybere indsigt i personlige udfordringer og dermed gode muligheder for at befri sig selv. Stemningen vil gennem hele forløbet være mild og kærlig.

Tidsbestilling:

Send en mail på jf.moderjordshave@gmail.com skriv dit navn og tlf. nr.
eller ring og aftale tid på tlf. 30425754

Du kan indbetale på Merkur Andelskasse Konto nr. 8401-0001183161
eller på MobilPay 30425754

Tilblivelsen

SoulFlow Metoden er siden 2012 udviklet af Kenneth Sørensen og Søren Hauge på baggrund af Joyful Evolution og psykosyntese. Det er en healingsterapeutisk metode, som også trækker på indsigter fra Incarnational Spirituality, integral psykologi og holistisk tænkning.

Video om SoulFlow, kort og enkelt fortalt af Søren Hauge:

Guider i Danmark

Siden 2014 er der blevet uddannet SoulFlow Guider i Danmark og metoden anvendes i klientpraksis.       Se mere her: http://www.soulflowguide.org/

den

 

SoulFlow Guidning

I SoulFlow anvenders mildhedens kraft, der som en rød tråd løber gennem hele sessionen. I denne trygge og empatiske atmosfære guider jeg nænsomt klienten ind i en meditativ proces, med bevist nærvær i hjertet. Herfra dannes der forbindelse til himlen, sjælens storhed, og ligeledes dannes en dyb forankring i den levende og altid støttende jorden. Herved opstår en kraftfuld og healende søjle. Med fokus i dit hjerte skabes der et kærligt holdt rum, hvori delpersonligheden inviteres. I dette rum kan selv de mest hærdede delpersonligheder udvikles, forædles og forløses af deres tidslomme. På forunderlig vis transformeres de til stærke hjælpende kræfter i dit liv, forbundet med din højre bevidsthed og dit personlige selv.

Delpersonligheder

Delpersonligheder er levende, psykologiske strukturer, der er strandede i indre tidslommer, hvor de lever deres helt eget liv og ofte tager styringen. Delpersonligheder agerer ud fra gamle strategier, som kan have været konstruktive i tidligere livsfaser, men hvor de nu hindrer dig i at leve dit liv frit. Vi kender alle til delpersonligheder, de kan pludselig og uventet aktiveres, som blev der trykket på en usynlig knap.    De kan udløses af en hændelse, noget der bliver sagt, eller i bestemte situationer. Vi kan føle os såret, irriteret, angst, vred, fornærmet, utilstrækkelig, ensom, usikker – listen er lang. De er som uregerlige kræfter, som kan vise sig igen og igen. Meget enkelt sagt kan man sige, at vi i en SoulFlow session går ind og deaktiverer de usynlige knapper.

Sjælerejse – Sjælehentning – Trommerejse

Ud fra min mangeårige shamanistiske baggrund kunne SoulFlow også kaldes sjælsrejser, eller en moderne form for shamanistisk sjælehentning, hvilket det reelt er. Meget enkelt fortalt er forskellen, at ved SoulFlow metoden er klienten aktiv med og vidne til hvad der sker, og rejser selv ind i den indre verden for at hente og forløse tabte sjæledele (delpersonligheder). Hele tiden støttet og vejledt af guiden.       Ved sjælehentning er det shamanen alene, der med trommens hjælp rejser ind mellem verdnerne for at finde tabte sjæledele, hvilket ikke altid er let. Alt imedens er klienten passiv. Nå shamanen vender tilbage fra rejsen puster han sjæledelen ind i klientens hjerte. Klienten kan her efter føle sig helbredt og kraftfuld.
Jeg har selv i en session oplevet, at SoulFlow kan have påfaldende lighedstræk med en shamanistisk trommerejse.

Hvem henvender SoulFlow sig til?

SoulFlow Metoden henvender sig bredt til mennesker, som ønsker at udvikle sig og skabe mere flow i deres liv. Er du trods barrierer rimeligt velfungerende i din hverdag? Er du parat til at møde og frisætte ubevidste sider af dig selv? Og har du en spirituel åbenhed? Så kan SoulFlow med stor sandsynlighed være noget for dig!

Priser:

1 SoulFlow session vare ca. 1 – 1½ time og koster 700 kr.

Det kan være frugtbart at følge et SoulFlow forløb, da det giver adgang til en dybere indsigt i personlige udfordringer og dermed gode muligheder for at befri sig selv. Stemningen vil gennem hele forløbet være mild og kærlig.

Tidsbestilling:

Send en mail på jf.moderjordshave@gmail.com skriv dit navn og tlf. nr.
eller ring og aftale tid på tlf. 30425754

Du kan indbetale på Merkur Andelskasse Konto nr. 8401-0001183161
eller på MobilPay 30425754

Tilblivelsen

SoulFlow Metoden er siden 2012 udviklet af Kenneth Sørensen og Søren Hauge på baggrund af Joyful Evolution og psykosyntese. Det er en healingsterapeutisk metode, som også trækker på indsigter fra Incarnational Spirituality, integral psykologi og holistisk tænkning.

Video om SoulFlow, kort og enkelt fortalt af Søren Hauge:

Guider i Danmark

Siden 2014 er der blevet uddannet SoulFlow Guider i Danmark og metoden anvendes i klientpraksis.       Se mere her: http://www.soulflowguide.org/

Tilmeld Nyhedsbrevet